Anna
Golenko

(maintenance of bats in captivity,
preservation of species ex-situ)


 

Qualification work

Master's degree work in Shevchenko Kyiv National University, department of biology, chair of zoology: “Feeding and behavior of the serotine bat (Eptesicus serotinus) in connection with processes of surviving during winter period”, Kyiv, 2008.

 

Contacts

E-mail: annsgol#gmail.com

 

Publications

  • Голенко А., Тищенко В., Мякушко С. До методики збереження кажанів ex situ (на прикладі Eptesicus serotinus в Київському зоопарку // Раритетна теріофауна та її охорона. – Луганськ, 2008. – С. 37–43. (Праці Теріологічної школи. Вип. 9).
  • Golenko A. The change of the body mass of Eptesicus serotinus individuals during the hibernation // Materials of III International Young Scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”. – Odesa: Mechnykov Odesa National Univercity, – 2007. – P. 115.
  • Голенко А.С., Дзеверін І.І., Мякушко С.А. Аспекти життєдіяльності кожана пізнього (Eptesicus serotinus) у лабораторних умовах протягом року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 49–50. – С. 22–25.
  • Голенко А.С., Дзеверін І.І., Тищенко В.М. Основні закономірності передчасного припинення сплячки для пізнього кожана (Eptesicus serotinus) // Матер. III міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “ Молодь та поступ в біології”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2007.
  • Голенко А.С., Тищенко В.М. Досвід утримування кажана пізнього (Eptesicus serotinus) у Київському реабілітаційному центрі // Матер. III Міжнародної науково-практичної конференції з утримання, годівлі та лікування диких тварин. – К.: Київський зоопарк. – 2007. – С. 114–118.
  • Голенко А.С., Мякушко С.А., Тищенко В.М. Зміна маси тіла пізнього кажана протягом гібернації в лабораторних умовах та динаміка інтенсивності живлення виду протягом року // Матер. II міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь та поступ в біології”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2006. – С. 245–246.

 

 back

07.11.2011