Ігор Ігорович
Дзеверін

(порівняльна морфологія,
мінливість та еволюція кажанів)


 

Адреса

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України,
вул. Богдана Хмельницького 15, 01030 Київ, Україна.
E-mail: dzeverin#izan.kiev.ua, igordzeverin#gmail.com

 

Кандидатська дисертація

"Краніометрична мінливість і еволюція нічниць (Chiroptera, Vespertilionidae: Myotis) Палеарктики"
(захищена в 1995 р.).

 

Докторська дисертація

"Механізми трансформації структур черепа в еволюції нічниць та споріднених груп гладконосих рукокрилих". (захищена в 2012 р.).     >>>

PDF автореферату дисертації: українською, російською.

 

Статті й тези про кажанів та за суміжною тематикою

 • Ghazali M., Moratelli R., Dzeverin I. 2017. Ecomorph evolution in Myotis (Vespertilionidae, Chiroptera). Journal of Mammalian Evolution 24(4): 475-484.      >>>
 • Ghazali M., Dzeverin I. Correlations between hardness of food and craniometric traits in nine Myotis species (Chiroptera, Vespertilionidae) // Vestnik zoologii. 2013. V. 47. No. 1. P. 73-82 (print version), e-67 – e-76 (online version).  >>>
 • Гхазали М. А., Дзеверин И. И. Биометрическая характеристика и таксономический статус остроухих ночниц, Myotis blythii (Chiroptera, Vespertilionidae), Крыма: одонтометрические признаки // Вестник зоологи. 2012. Т. 46. № 3. С. 259-267.      >>>
 • Дзеверин И. И., Гхазали М. А. Биометрическая характеристика и таксономический статус остроухих ночниц, Myotis blythii (Chiroptera, Vespertilionidae), Крыма: размеры и форма черепа // Вестник зоологии. 2012. Т. 46. № 1. С. 59-67.     >>>
 • Ghazali M., Dzeverin I. Correlations between hardness of food and craniodental traits in some Myotis species // XII European Bat Research Symposium: August 22-26, 2011; Vilnius, Lithuania. Programme. Abstracts. List of participants. Vilnius: Gamtos tyrimu centras. 2011. P. 63-64.     >>>
 • Dzeverin I., Ghazali M. Biometrics and taxonomic status of Myotis blythii from the Crimea // XII European Bat Research Symposium: August 22-26, 2011; Vilnius, Lithuania. Programme. Abstracts. List of participants. Vilnius: Gamtos tyrimu centras. 2011. P. 59-60.     >>>
 • Дзеверін І. І. Найдавніші відомі рукокрилі (Chiroptera): між еволюційними новаціями та стазисом // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2011. Вип. 30. С. 58-63.    >>>
 • Гхазали М. А., Дзеверин И. И. Зубные аномалии у ночниц (Myotis) // Plecotus et al. 2010. № 13. С. 12-13.    >>>
 • Дзеверін І. І. Генетичні та морфогенетичні трансформації на ранніх етапах еволюції рукокрилих: короткий огляд // Біологічні студії. 2010. Т. 4. № 3. С. 167-174.    >>>
 • Dzeverin I., Ghazali M. Evolutionary mechanisms affecting the multivariate divergence in some Myotis species (Chiroptera, Vespertilionidae) // Evolutionary Biology. – 2010. – V. 37, No. 2-3. – P. 100-112.    >>>
 • Ґхазалі М. А., Дзеверін І. І. Оцінка швидкості дивергентної еволюції верхніх зубів у близьких видів нічниць Myotis blythii та M. myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) // Вестник зоологии. – 2010. – Т. 44, № 4. – С. 317-326.    >>>
 • Dzeverin I., Ghazali M. Inferring the evolutionary factors from rates of phenotypic divergence in Myotis // 15th IBRC – the Conference Manual: Programme, abstracts, list of participants. Volume of abstracts of the 15th International Bat Research Conference, held in Prague, 23 - 27 August 2010. – Lesnicka Prace sro., 2010. – P. 125-126.    >>>
 • Дзеверін І. І. Дивергенція краніометричних ознак в еволюції гладконосих рукокрилих: темпи, масштаби та ймовірні механізми // Современные взгляды на эволюцию органического мира: Программа и тезисы докладов международной научной конференции (18-20 ноября 2009 г., Киев, Украина). – Киев: Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена, 2009. – С. 21.
 • Дзеверин И. И., Кожурина Е. И. Михаил Фотиевич Ковтун // Plecotus et al. – 2007. – № 10. – С. 88-89.    >>>
 • Голенко А. С., Дзеверин И. И. Изменение массы тела и двигательная активность поздних кожанов (Eptesicus serotinus) в период спячки в лабораторных условиях // Plecotus et al. – 2007. – № 10. – С. 14-20.    >>>
 • Гхазали М. А., Дзеверин И. И. Механизмы дивергенции остроухой (Myotis blythii) и большой (Myotis myotis) ночниц (Chiroptera, Vespertilionidae): оценка по мандибулярным признакам // Plecotus et al. – 2007. – № 10. – С. 3-13.    >>>
 • Годлевська Л., Домашлінець В., Гащак С., Дзеверін І. Інформація та коментар УЦОК щодо законопроекту „Про кажанів”. – 2009. – (укр.). Годлевская Е., Домашлинец В., Гащак С., Дзеверин И. Информация и комментарий УЦОК относительно законопроекта «Про летучих мышей». – 2009. – (рус.). Сокращенное переиздание: Годлевская Е., Домашлинец В., Гащак С., Дзеверин И. Как украинские СМИ натравили депутатов на летучих мышей // Гуманитарный экологический журнал. – 2009. – Т. 11, Вып. 3. – С. 118-119.    >>>
 • Дзеверин И. И., Стрелков П. П. Таксономический статус остроухих ночниц (Myotis blythii, Chiroptera, Vespertilionidae) с Алтая // Зоологический журнал. – 2008. – Т. 87, № 8. – С. 973-982.    >>>
 • Голенко А., Дзеверін І., Мякушко С. Особливості живлення та зимівлі кожана пізнього (Eptesicus serotinus) у лабораторних умовах протягом року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Біологія. – 2007. – Вип. 49-50. – С. 22-25.
 • Dzeverin I. The stasis and possible patterns of selection in evolution of a group of related species from the bat genus Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) // Journal of Mammalian Evolution. – 2008. – V. 15, No. 2. – P. 123-142.    >>>
 • Дзеверін І. І. Джерела зоологічної інформації та концепція виду в таксономії. – 2008. – http://www.izan.kiev.ua/scherbak/dzeverin.htm.
 • Dzeverin I. I. The regressive trend of complex phenotypic structures in neutral evolution // Vestnik zoologii. – 2007. – V. 41, No. 1. – P. 53-69.    >>>
 • Голенко А., Дзеверін І., Тищенко В. Основні закономірності передчасного припинення сплячки для пізнього кажана (Eptesicus serotinus) // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (23 – 27 квітня 2007 року, м. Львів). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – С. 271–272.
 • Гхазали М. А., Дзеверин И. И. Дивергенция остроухой (Myotis blythii) и большой (Myotis myotis) ночниц (Chiroptera, Vespertilionidae) по мандибулярным признакам // Териофауна России и сопредельных территорий (VIII съезд Териологического общества). Материалы международного совещания. 31 января – 2 февраля 2007 г., г. Москва. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. – С. 113.
 • Dzeverin I., Ghazali M. Regressive trends in evolution of some dental characters in Vespertilioninae (Microchiroptera) // Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland: Programme, Abstracts. – Galway: National University of Ireland, 2005. – [P. 31].
 • Гхазали М. А., Дзеверин И. И. Биометрическая характеристика редукции элементов зубной системы некоторых видов ночниц, Myotis (Vespertilionidae) // Plecotus et al. – 2004. – № 7. – С. 7-17.
 • Дзеверин И. И., Лашкова Е. И. Вклад гетерохронных трансформаций онтогенеза в формирование межвидовых различий лесных мышей, Sylvaemus (Rodentia) // Журнал общей биологии. – 2005. – Т. 66, № 3. – С. 258-272.
 • Ghazali M. A., Dzeverin I. I. Lack of function involves the increasing of variation in elements of the teeth system of some mouse-eared bats, Myotis (Vespertilionidae) // Programme and abstracts for the 13th International Bat Research Conference: Poland, Mikolajki, 23 – 27 August 2004. – Warszawa: Museum and Institute of Zoology PAS, 2004. – P. 35.
 • Дзеверін І. Список назв ссавців України // Хімія. Біологія. – 2004. – № 8. – С. 12-20. – № 22. – С. 12-13.
 • Стрелков П. П., Абрамсон Н. И., Дзеверин И. И. Географическая изменчивость краниометрических признаков у рыжей вечерницы, Nyctalus noctula (Chiroptera), в связи с особенностями ее образа жизни // Зоологический журнал. – 2002. – Т. 81, № 7. – С. 850-863.
 • Дзеверин И. И. Связь редукции верхних вторых предкоренных зубов с размерами черепа у ночниц, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) // Вестник зоологии. – 2001. – Т. 35, № 6. – С. 53-62.    >>>
 • Дзеверин И. И. Возможная роль гетерохронных трансформаций в эволюции структур черепа некоторых палеарктических видов ночниц, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) // 6 съезд Териол. о-ва. Москва, 13-16 апр. 1999 г. Тез. докл. – М., РАН. – С. 75. Англ. пер.: Dzeverin I. I. The possible role of heterochronous transformations in the evolution of cranial structures of some Palearctic species of Myotis (Chiroptera: Vespertilionidae) // Plecotus et al. – 1999. – № 2. – С. 125-126.
 • Дзеверин И. И. Краниометрическая изменчивость прудовой ночницы в центральной и восточной частях ареала // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. – 1999. – Т. 104, Вып. 1. – С. 24-29.    >>>
 • Дзеверин И. И. Одномерная схема фенетического разнообразия ночниц Палеарктики // Известия Академии наук. Серия биологическая. – 1998. – № 2. – С. 258-265. Англ. пер.: Dzeverin I. I. A unidimensional model of phenetic diversity of the Palearctic Myotis species // Biology Bulletin. – 1998. – V. 25, No. 2. – P. 206-212.    >>>
 • Дзеверин И. И. Выживание асимметричных особей в одной из популяций остроухой ночницы // Plecotus et al. – 1998. – № 1. – С. 16-26.
 • Dzeverin I. Correlation constellations of craniometric characters in some Myotis species // Journal of Morphology. – 1997. – V. 232, No. 3. – P. 250.
 • Дзеверин И. И. Половой диморфизм в значениях краниометрических признаков остроухой ночницы (Chiroptera, Vespertilionidae) // Вестник зоологии. – 1995. – № 5-6. – С. 70-75.
 • Дзеверин И. И. Краниометрическая изменчивость остроухих ночниц Myotis blythi (Chiroptera, Vespertilionidae) // Зоологический журнал. – 1995. – Т. 74, Вып. 7. – С. 82-95.
 • Dzeverin I. States of craniometric characters related with levels of developmental stability in Myotis blythi // 10th International Bat Research Conference and 25th North American Bat Research Symposium. Abstracts. Boston, Boston University, 6-11 August 1995. – Potsdam, 1995. – Abstract No. 41.
 • Дзеверин И. И. Половой диморфизм в значениях краниометрических признаков прудовых ночниц (Chiroptera) // Вестник зоологии. – 1995, № 1. – С. 62-66.
 • Dzeverin I. An unidimensional model of Palearctic Myotis species phenetic diversity // 2nd European Congress of Mammalogy. Abstract book. – Sheddar: SP Press, 1995. – P. 37.
 • Дзеверін І. І. Екогеографічна варіація характеру статевого диморфізму деяких видів нічниць (MAMMALIA, CHIROPTERA, MYOTIS) // Актуальные проблемы экологической гистологии. – Днепропетровск: Изд-во ДГМА, 1994. – С. 56-58.

 

 повернутися

18.12.2017