Дослідження та моніторинг
зимового населення кажанів Липцівських печер


 

Витоки

Липцівські печери -- це закинуті копальні з видобутку пісковику. Збереглось три системи «Липці-1», «Липці-2» та «Липці 3-4», їх загальна довжина становить більше кілометру.

У грудні 1999 року разом з доцентом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олександром Володимировичем Нагловим було здійснено перший експедиційний виїзд до штучних печер біля с. Липці. З того часу це місце стало головним центром з вивчення та моніторингу зимового населення кажанів у Харківському регіоні.

Водяні нічниці у щілині стіни печери

Учасники та виконавці

Керування досліджень кажанів виконує А. Влащенко, керування спелеологічною частиною робіт виконує О. Наглов. Загалом за десять років у вивченні зимівлі кажанів прийняло участь багато студенів біологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна та волонтерів, головні з них: Влащенко П., Гукасова А., Черних С., Красовський Р., Біатов П., Яцюк Є., Саприкін С., Харьякова М., Єлагіна Д. та Корнієнко В.

 

Основні результати

Було з’ясовано, що системи Липцівських печер є найчисельнішим зимовим скупченням кажанів у північно-східній Україні. Протягом періоду досліджень було оглянуто всі інші відомі штучні печери у Харківській та Сумський областях, проте там було знайдено лише поодиноких тварин. Натомість у печерах біля с. Липці, за нашими оцінками, зимує від кількох сотень до тисячі особин трьох видів кажанів (нічниць водяної та ставкової Myotis daubentonii, M. dasycneme та вуханя бурого Plecotus auritus).

 

Головні завдання досліджень:

  • моніторинг зимуючих кажанів (чисельність, розміщення, динаміка);
  • оцінка реальної чисельності.

 

Підтримка/фінансування

Фінансування на вивчення зимівель кажанів було отримано лише одного разу (2003-2004 роки) від всесвітньо відомої Британської організації Fauna & Flora International, Flagship Species Fund Small Grants Program у рамках більш ширшого проекту “The study of hibernation sites of threatened species of bats in territory of North-east of Ukraine” (Дослідження місць зимівель зникаючих видів кажанів на території Північно-східної України). Керівник проекту Наглов О.

 

Друковані результати

Влащенко А.С., Наглов А.В. Зимовки рукокрылых (Chiroptera: Vespertilionidae) в искусственных пещерах севера-востока Украины // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: біологія. - 2006. - №729. - Вип. 3. - С.168-175.

Гукасова А.С., Влащенко А.С. Структура угруповання та просторове розміщення рукокрилих (СHIROPTERA) на зимівлі у печерах Харківської област і// Збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ у біології» (12 - 15 травня 2009 року, м.Львів):в 2-х томах.- Т.1. - Львів, 2009. - С. 143-144.

 

Інше

Результати досліджень у Липцівських печерах увійшли до дипломної роботи Корнієнко Вікторії «Зимівлі рукокрилих на території Харківської області». Кафедра зоології та екології тварин. ХНУ імені В.Н.Каразіна, Харків. – 2006. – 50с.

 

 повернутися

02.10.2010