фото

Продовження інвентаризації
підземних сховищ рукокрилих
західної частини України


 

В попередні роки українськими фахівцями з рукокрилих розпочато системний пошук та обстеження підземель, які є сховищами для рукокрилих. З деякими попередніми результатами можна ознайомитися на сторінках цього сайту: тут – щодо підземного Криму, тут – щодо Поділля та Придністров’я, чи тут – щодо кажанів у підземеллях Континентального півдня України; або ж – у відповідних публікаціях.

У 2010 и 2011 роках ми продовжили роботу.

Мета: пошук нових підземель, які потенційно можуть слугувати сховищами кажанам, опис та обстеження таких підземель; проведення повних обліків у виявлених раніше підземеллях-сховищах кажанів.

Місце: західна частина України.

 

Виконавці

Лєна Годлевська (керівник), Марія Гхазалі (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України), Володимир Тищенко (Національний університет біоресурсів і природокористування України). В роботі приймали участь Анна Хохлова та Володимир Ощєпков.

 

Основні результати

Роботу проводили протягом трьох експедицій: влітку та восени 2010 року та взимку 2010/2011. Охоплено 7 областей України: Житомирську, Ровенську, Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку, Вінницьку та Миколаївську. Сумарно розвідано та / або обстежено понад 80 підземних об’єктів. Більше половини з них обстежували з метою виявлення та обліку рукокрилих вперше.

Роботу проводили за вже стандартною схемою.

Разом, в досліджених підземеллях виявлено 14 видів: Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii, M. myotis, M. blythii, M. daubentonii, M. dasycneme, M. nattereri, M. mystacinus, M. alcathoe, Plecotus austriacus, P. auritus, Pipistrellus pipistrellus, Barbastella barbastellus та Eptesicus serotinus.

Отримані результати дозволили уточнити дані щодо поширення та статусу рукокрилих в Україні.

Виявлено та описано п’ять нових підземних місцезнаходжень, які є важливими для збереження рукокрилих: 2 – у Вінницькій області, по одному – у Житомирській, Рівненській та Чернівецькій областях.

 

Фото: Л. Годлевська

Публікації за результатами роботи

  • Годлевская Е. В., Гхазали М. А. Новые данные о зимовке рукокрылых на территории Житомирской и Ровенской областей (Украина) // Вестник зоологии. – 2011. – Т. 45, № 4.
  • Годлевская Е. В., Гхазали М. А., Тыщенко В. Н. Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях Континентального Причерноморья Украины // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 17, вып. 1-2. – С. 34-41.
  • Годлевська Л. В., Гхазалі М. А., Тищенко В. М. Додаткові відомості про троглофільні види рукокрилих Поділля та Придністров'я. – готується до друку.

 

Робота виконана за підтримки Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland та Bat Support Fund for Eastern Europe.

 

 

 повернутися

24.11.2013