Ключевые местонахождения троглофильных рукокрылых Подолии и Приднестровья

 


 

M. bechsteinii (c) L. GodlevskaФінансова підтримка

Проект підтримано DERFA.

 

Історія

Починаючи з 1999 р. Україна є стороною EUROBATS. Згідно цій Угоді кожна сторона має ідентифікувати місцезнаходження, що є ключовими для збереження кажанів, та охороняти таки місця від знищення та порушення.

Територія Поділля та Придністров’я входить до одного з найбагатших за кількістю підземних порожнин територій України. Регіон є одним з найбільш багатих регіонів України за кількістю видів рукокрилих. Тут відзначено 22 їх види. 16 видів відзначені в підземеллях регіону, з них сім включені до червоних списків МСОП та Червоної книги України (IUCN, 2004; ЧКУ, 1994).

Згідно наявній інформації, сьогодні (після досить тривалого серйозного економічного спаду) почалося та продовжується рекреаційне та господарське освоєння природних та штучних підземель (з екскурсійними цілями, для вирощування грибів, т. ін.). Разом з цим сучасно інформація щодо печерних кажанів регіону фрагментарна та стосується, головним чином, зимового періоду.

Таким чином, необхідним стало проведення повномасштабного обліку рукокрилих в підземеллях регіону для ефективного впровадження заходів з охорони рукокрилих, включаючи попередження повної або часткової руйнації їх підземних сховищ.

 

Основні виконавці

О. В. Годлевська (керівник), М.А. Гхазалі (Інститут зоології НАН України), В. М. Тищенко (Національний аграрний університет).

 

Результати

Проведено обліки влітку 2006 та взимку 2006/2007. Дослідженням охоплено п’ять адміністративних областей України: Вінницьку, Чернівецьку, Хмельницьку, Тернопільську та Івано-Франківську. Обстежено 49 місць (покинуті та діючі підземні каменоломні з видобутку будівельного вапняку, крейди, шароподібних фосфоритів; природні печери та гроти, сакральні та фортифікаційні підземелля — разом більше 70 окремих підземних об’єктів). Більшість з об’єктів було обстежено у зв’язку з обліком кажанів вперше.

Робота проводили за стандартною схемою: влітку — візуальне обстеження підземель та вилов тварин під час вечірнього льоту арфовою пасткою та павутинними сітками; взимку — підрахунок гібернуючих тварин в підземних сховищах.

Виявлено знаходження 14 видів рукокрилих: 1 Rhinolophus, 8 Myotis, 2 Plecotus, 1 Barbastella, 1 Pipistrellus, 1 Eptesicus. Майже всі знахідки є вагомим доповненням щодо статусу та поширення видів в Україні загалом.

Базуючись на результатах обліків визначено 11 підземель та їх комплексів, що є вкрай важливими для кажанів, та потребують охорони й подальшого моніторингу: три -- у Вінницькій, два -- в Чернівецькій, три -- в Тернопільський, три -- в Хмельницькій області. У 2007 році виконавцями на основі отриманих результатів розпочато впровадження ряду первинних заходів щодо збереження визначених важливих печерних місцезнаходжень.

 

 вернуться

15.10.2007