фото

Європейська ніч кажанів '98
в Україні


 

Бібліографія

Європейська ніч кажанів '98 в Україні: Збірник наукових праць / Під ред. І. Загороднюка. — Київ, 1998. — 199 с. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 1).

Резюме

Збірка матеріалів до 5 Теріологічної школи включає 26 повідомлень, згрупованих у 6 тематичних розділів. Перший з них присвячений історії наукових та природоохоронних досліджень, роботі Українського хіроптерологічного центру та міжнародним угодам щодо охорони кажанів. У другому розділі аналізуються склад фауни та проблеми видової діагностики. Наступні два розділи збірки присвячені описам хіроптерофауни природно-заповідних територій та крупних адміністративних та природних територій (Поділля, Полісся, Слобожанщини); подано аналіз історичних змін поширення та чисельності кажанів, дані щодо обліків кажанів в печерних зимовищах, літніх обліків з детектором тощо. Окремий розділ охоплює короткі помідомлення щодо ворогів кажанів та нових знахідок рідкісних видів. У останньому довідковому розділі — інформація щодо наукових назв та охоронних категорій кажанів, адреси фахівців-теріологів та тематична бібліографія щодо фауни регіону.


 

Передмова редактора. Слово вітання   >>>

Частина 1. Історія досліджень

Ковтун М., Крочко Ю. До історії досліджень кажанів в Україні   >>>
Загороднюк І., Покиньчереда В., Домашлінець В. Діяльність та інформаційні матеріали Українського хіроптерологічного центру   >>>
Домашлінець В. Міжнародно-правові аспекти охорони кажанів   >>>

Частина 2. Видовий склад та діагностика

Загороднюк І. Систематичний огляд кажанів Східної Європи   >>>
Покиньчереда В. Визначення кажанів за екстер’єрними ознаками   >>>
Загороднюк І. Полівиди кажанів Східної Європи та їх діагностика   >>>
Цыба А. Диагностика видов-двойников больших ночниц   >>>

Частина 3. Населення кажанів заповідних територій

Ружіленко Н., Грищенко В., Межжерін В., Цвелих О. Фауна кажанів Канівського природного заповідника   >>>
Селюнина З. Рукокрылые Черноморского биосферного заповедника   >>>
Киселюк О. Кажани Карпатського національного парку   >>>
Федорченко А., Ткач В. Рукокрылые дельты Дуная   >>>
Зенина И. Рукокрылые заповедных территорий Центрального Полесья   >>>
Покиньчереда В., Довганич Я. Кільцювання рукокрилих в Карпатському заповіднику   >>>
Булахов В., Чегорка П. Сучасний стан фауни кажанів Дніпропетровщини   >>>

Частина 4. Регіональні особливості фауни

Полушина Н. Состояние популяций рукокрылых Западного Подолья   >>>
Варгович Р. Зимівля кажанів в гіпсових печерах Буковини і Поділля   >>>
Мерзлiкiн І., Лебiдь Є. Нотатки про кажанів Сумської області   >>>
Загороднюк І. Детекторні обліки кажанів у Києві 1997-1998 років   >>>
Шешурак П., Кедров Б. К изучению рукокрылых Черниговской области Украины   >>>
Кондратенко А. Фауна рукокрылых Луганской области   >>>

Частина 5. Короткі повідомлення

Мерзлiкiн І. Про випадки хижацтва на кажанів   >>>
Ткач В., Федорченко А. Находки нетопыря средиземноморского на юге Украины   >>>
Дикий І., Сребродольська Є., Башта Т. Хіроптерологічні дослідження Львівщини: минуле і сучасне   >>>
Покиньчереда В., Покиньчереда В. Нова знахідка Myotis bechsteinii в Українських Карпатах   >>>

Частина 6. Довідкові матеріали

Лина П. Научные названия европейских видов рукокрылых   >>>
Загороднюк І. Охоронні категорії кажанів Східної Європи   >>>
Покиньчереда В. Підземні зимовища рукокрилих Карпатського заповідника   >>>
Загороднюк І. Тлумачник діагностичних ознак кажанів   >>>
Учасники та респонденти Теріологічної Школи
Загороднюк І. Бібліографія щодо фауни кажанів України   >>>

Подяка

 

 повернутися

13 вересня, 2003