Охорона надземних сховищ
рукокрилих


 

Бібліографія

Марнелл Ф., Пресетник П. Охрана надземных убежищ рукокрылых (особенно в зданиях культурного наследия). – 2011. – 52 с. – (EUROBATS Publication Series № 4. Русская версия.)
Перевод с английского Е. В. Годлевской, С. В. Газаряна.      >>>

 


 

EUROBATS – Угода про збереження популяцій європейських видів рукокрилих. Сторонами Угоди на сьогодні вже є 32 держави. З країн колишнього СРСР його підписали Україна, Молдова, Литва, Латвія, Естонія та Грузія. П’ять років тому Секретаріат EUROBATS розпочав серію публікацій щодо різних аспектів збереження рукокрилих. Крім цього видання випущено керівництва з охорони підземних сховищ рукокрилих (перекладено російською), з охорони рукокрилих при будівництві та експлуатації вітряних електростанцій, по моніторингу рукокрилих. Всі ці публікації доступні на сайті EUROBATS.

В усіх країнах, в яких ця книга може бути прочитана російською (Росія, Бєларусь, Україна, Молдова тощо) рукокрилі знаходяться під охороною національного законодавства, а також підписаних міжнародних угод. Наприклад, в Україні всі види кажанів мають охоронний статус згідно Червоної книги, Угоди EUROBATS, Бернської та Боннської конвенцій. У Росії в національну Червону книгу занесено 7 видів рукокрилих, в Бєларусі – 6 і т. д.

Збереження кажанів можливо тільки тоді, коли будуть забезпечені охороною їх сховища. Хоча в багатьох державах охорона сховищ рукокрилих, у тому числі наземних, є загально прийнятою та обов’язковою практикою, в країнах колишнього СРСР до недавнього часу уваги цьому питанню не приділяли. Це видання є першим, виданим російською, керівництвом з охорони надземних сховищ рукокрилих. Особливу увагу в ньому приділено сховищам, які знаходяться в будівлях, що мають історичну цінність.

Керівництво адресовано організаціям, які займаються охороною, реставрацією і експлуатацією пам’яток архітектури, працівникам природоохоронних структур, фахівцям в галузі охорони тваринного світу. Воно також може бути корисним будь-якій людині, у будинку якої живуть кажани.

 


 

Зміст

Предисловие к русскому переводу

1. Введение

2. Обзор литературы

3. Использование надземных убежищ рукокрылыми
3.1. Виды рукокрылых в надземных убежищах
3.2. География зависимости рукокрылых от надземных убежищ
3.3. Внутривидовая изменчивость в европейском регионе

4. Охрана убежищ
4.1. Юридическая охрана
4.2. Физическая защита
4.3. Охрана информацией
4.3.1. Веб-сайты
4.3.2. «Горячие» телефонные линии
4.3.3. Размещение уведомлений

5. Заботы, связанные с убежищами рукокрылых в жилых домах
5.1. Вторжение в убежище и отселение рукокрылых

6. Фокус на здания культурного наследия
6.1. Охрана культурного наследия
6.2. Повреждение зданий культурного наследия рукокрылыми
6.3. Сохранение рукокрылых при реконструкции и реставрации зданий
6.3.1. Предотвращение беспокойства
6.3.2. Включение существующих убежищ в отремонтированные здания
6.3.2.1. Размер убежища
6.3.2.2. Входы в убежища
6.3.3. Встраивание новых убежищ в здания
6.3.4. Хозяйственные постройки
6.3.5. Мосты
6.3.5.1. Обследование и охрана мостов
6.3.6. Обработка древесины, борьба с вредителями и отравление свинцом

Литература

Благодарности

Приложение 1. Анкета по оценке зависимости рукокрылых от типов надземных убежищ

Приложение 2. Резюме ответов на анкету

Приложение 3. EUROBATS Резолюция 5.7

Приложение 4: Хорошая практика охраны надземных убежищ в зданиях культурного наследия

 

Скачати ПДФ    >>>

 

 повернутися

12.05.2011