фото

Сергій
Ребров


 

Аспірант Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена.

Тема кандидатської дисертації: «Стан популяцій та структура угруповань рукокрилих (Chiroptera) Полісся та Лісостепу України».

 

Адреса

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національнjї академії наук України,
вул. Богдана Хмельницького 15, Київ, 01030, Україна.

E-mail: rebrov91#ukr.net

 

Публікації

 • Годлевська Л. В., Ребров С. В., Панченко П. С. Нові дані щодо фауни рукокрилих Рівненської області (Україна) // Заповідна справа. – 2016. – 1(22). – С. 72–77.   >>>
 • Ребров С. В., Годлевська Л. В. До питання просторового розподілу статей перелітних видів рукокрилих у виводковий період // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2016 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 16.11. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 18. – (Зоологічний кур’єр, № 10.)   >>>
 • Ребров С. В., Годлевська Л. В. Рукокрилі національного природного парку «Пирятинський»: попередні дані // Пирятинські екологічні читання: матеріали науково-практичної конференції, м. Пирятин, 13 травня 2016 р. –К.: «Талком», 2016. – С. 94–98.
 • Годлевська Л. В., Бузунко П. А., Ребров С. В., Гхазалі М. А. Підземні сховища рукокрилих «не-печерних» регіонів України, за результатами 2002–2015 рр. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Т. 71. – С. 178–189.   >>>
 • Ребров С. Кажани в колекції Зоологічного музею Луганського національного університету імені Тараса Шевченка // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науко-во-природничий музей НАН України; за ред. І. Загороднюка. - Київ, 2015. - Ч. 2. - С. 63-64.
 • Ребров С. В. Структура та сезонна динаміка угруповань кажанів Луганської області // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів - 2014 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 14.11.2014 р.). - Київ, 2014. - С. 20.
 • Загороднюк І. В., Ребров С. В. Структура ареалу Nyctalus noctula (Mammalia) на сході України та формування нових зимівельних груп в урболандшафті // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2014. - Вип. 67. - С. 138 -147.
 • Rebrov S. V. Long-eared bats of Plecotus genus in Luhansk region // Studia Biologica. - 2014. - Vol. 8. - No. 2. - P. 141-148.
 • Ребров С. Рукокрилі як об'єкт моніторингу та охорони у Луганській області // Науковий пошук молодих дослідників (природничі науки). - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. - С. 78-84.
 • Ребров С. Угруповання кажанів в антропогенно зміненому ландшафті Луганщи-ни // Екологія та екологічна безпека / Збірка тез доповідей підсумкової науко-во практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. - Донецьк: ДонНТУ, 2013. - С. 42.
 • Ребров С. Фактори загрози популяціям кажанів та програми з охорони рукокрилих // Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення. - Луганськ: Шико, 2013. - С. 58-60.
 • Ребров С. Використання кажанами сховищ антропогенного походження (на прикладі Луганської області) // Динаміка біорізноманіття 2012. - Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012 а. - С. 167-168.
 • Ребров С. Знахідки нетопирів (Pipistrellus) на Луганщині у сховищах антропо-генного походження // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців. - Гола Пристань: Укр. теріол. тов-во, 2012 б. - С. 60.

 повернутися

30.05.2017