Публікації з методів
дослідження та охорони рукокрилих


 

Влащенко А. С., Гукасова А. С. Разработка метода инвентаризации видового состава и структуры населения рукокрылых // Запов. справа в Україні. – 2009. – Т. 15, вип. 1. – С. 49–57.   >>>

 

Годлевская Е. В. Реабилитация рукокрылых как метод их охраны и мониторинга // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18–19.04 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 9–10.   >>>

 

Годлевская Е. В. Результаты работы контакт-центра по рукокрылым (Украина) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Том 25 (64), № 4. – С. 12–20.   >>>

 

З люб'язного дозволу автору представляємо дві статті, присвячені техніці роботи з ультразвуковими детекторами. Статті були запропоновані паном Лімпенсом, як навчальні, для учасників першого українського детекторного воркшопу "Семінар з визначення кажанів та локалізації їх сховищ за допомогою ультразвукових детекторів" (травень, 2000) та були надруковані в бюлетені Novitates Theriologicae. Російську версію першою статті можна знайти тут.


Лімпенс Г. Ультразвукові детектори у детальному спостереженні кажанів: метод // Novitates Theriologicae. - 2000. - Т. 1 (2). - C. 10-18. (Український переклад статті Limpens H. Bat-detectors in a detailed bat survey: a method //
Proceedings of the first European bat detector workshop. - Amsterdam, 1993. - P. 79-90.)   >>>


Лимпенс Г.
Объективность и оценка "субъективного" наблюдения в использовании УЗ детекторов для идентификации и изучения рукокрылых // Novitates Theriologicae. - 2000. - Т. 1 (2). - C. 37-53. (Вибірковий переклад російською рукопису, що увійшов у статті "Limpens Herman J.G.A., McCracken Gary F. Choosing a bat detector - theoretical and practical aspects" та "Limpens Herman J.G.A. Field identification: using bat detectors to identify species", які незабаром вийдуть з друку в "Proceedings of the workshop "Echolocation symposium: hand's on experience in techniques, software and recording" (Austin, Texas, April 15-17, 2002)".   >>>

 

 повернутися

14.01.2013