Фауна України:
охоронні категорії


 

Всі види кажанів України мають юридично закріплений охоронний статус. Стисло про це – на сторінці Законодавство, детальну інформацію про всі закони, угоди, червоні списки і категорії наведено у довіднику, електронну версію якого можна завантажити тут.

 

Бібліографія

Фауна України: охоронні категорії. Довідник / О. Годлевська, І. Парнікоза, В. Різун, Г. Фесенко, Ю. Куцоконь, І. Загороднюк, М. Шевченко, Д. Іноземцева; ред. О. Годлевська, Г. Фесенко. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ, 2010. — 80 с.

 

Резюме

Видання містить перелік усіх видів фауни України, які мають охоронний статус згідно національних та міжнародних червоних списків, а також угод, що ратифіковані країною. У довіднику наведено стислий опис документів, які визначають охоронний статус видів; подано пояснення всіх охоронних категорій. Розглянуто варіанти практичного застосування природоохоронних документів.

Для працівників природно-заповідного фонду України, природоохоронних організацій, студентів та викладачів біологічного фаху, біологів широкого профілю.

 


 

Зміст

Передмова

1. Загальні положення

2. Національні червоні списки

3. Зелена книга України та охорона фауни

4. Міжнародні червоні списки

5. Міжнародні договори та програми

6. Охоронні категорії видів фауни України

7. Практичне застосування охоронних категорій фауни

8. Джерела в Інтернеті

Посилання

Додаток 1

Додаток 2

 

Завантажити ПДФ    >>>

 

 повернутися

30.11.2010