титульна сторінка Український Центр Охорони Кажанів

Законодавство

Всі види фауни кажанів України охороняються низкою міжнародних угод, що були ратифіковані Україною, а також Червоною Книгою України та Законом Украиїни про тваринний світ.

Угода про збереження популяцій європейських видів кажанів
(EUROBATS, 1991)

Угода була розроблена на базі Боннської конвенції і відкрита для підписання у 1991 році.
Започаткування Угоди про збереження кажанів в Європі базувалось на визнанні незадовільного стану збереження кажанів в Європі та в межах їх ареалу у позаєвропейських державах, що пов'язано з деградацією біотопів, порушенням місць оселень цих тварин та їх знищенням через застосування пестицидів, і усвідомленням того, що загроза існуванню кажанів в європейських і позаєвропейських державах ареалу є однаковою як для мігруючих, так і для немігруючих видів, і що місця оселень часто є спільними для мігруючих і немігруючих видів.

Сьогодні Угода ратифікована в 30 європейських державах, включаючи й Україну, в якій Угода вступила в силу в 1999 році (Закон про приєднання до Угоди № 663-14 від 14.05.1999).

Згідно з цією Угодою всі види рукокрилих Європи (всього 45 видів) підлягають охороні.

Дізнатися більше при виконання Угоди можна на сайті EUROBATs.

<< Тут ви можете ознайомитися з текстом Угоди українською.

Бернська конвенція про охорону дикої флори
та фауни і природних середовищ в Європі (Берн, 1979)

Відкрита для підписання в 1979 році. Україною ратифікована в травні 1999 році. Згідно з Конвенцією всі види фауни рукокрилих Європи (за виключенням Pipistrellus pipistrellus, що внесений до Додатку III) включені до Додатку II Конвенції — як такі, що потребують суворих заходів їх охорони. На сьогодні Постійним комітетом Конвенції також розроблено спеціальні плани дій для двох видів рукокрилих — Myotis dasycneme та Rhinolophus ferrumequinum, які розглядаються як такі, що потребують невідкладних заходів охорони на міжнародному рівні.

Дізнатися більше про Бернську конвенцію можна тут.

<< Тут можна ознайомитися з текстом Конвенції українською.

<< Текст Закону про приєднання України до Конвенції.

Конвенція про збереження
мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979)

Метою Конвенції є збереження мігруючих птахів, наземних та морських тварин.
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (ще відома як Боннська конвенція) є міжнародною Конвенцією, що була започаткована в 1979 році під егідою Програми з охорони навколишнього середовища Об’єднаних Націй (UNEP). На грудень 2004 року Конвенція об’єднує 88 сторін, представлені країнами Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Європи та Океанії. Україною ратифікована в листопаді 1999 року.
Всі види рукокрилих Європи внесені до Додатку II Конвенції.

Дізнатися більше про Конвенцію можна, відвідавши сайт Конвенції.

<< Тут можна ознайомитися з текстом Конвенції українською.

<< Текст Закону про приєднання України до Конвенції.

Конвенція про охорону біологічного різноманіття

Однією з головних цілей Конвенції є збереження біологічного різноманіття, що включає "різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем".

Дізнатися більше про Конвенцію можна, відвідавши її сайт.

<< Тут можна ознайомитися з текстом Конвенції українською.

<< Текст Закону про приєднання України до Конвенції.

Закон про Червону Книгу України

Згідно з Законом Червона книга України є офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території України. Види, внесені в ЧКУ належать до природних ресурсів загальнодержавного значення і підлягають особливій охороні на всій території України.
До Червоної книги України (2009) занесено всі (!) види рукокрилих нашої фауни.

Ознайомитися з електронною версією ЧКУ (поки що нова версія 2009 р. відсутня) можна тут або на сайті Мінприроди.

<< Тут можна ознаймитися с текстом Закону.

Закон України про твариниий світ

<< Тут можна ознаймитися с текстом Закону.

 

bigmir)net TOP 100