Фауна
пещер Украины


Библиография

Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — 248 с.
(Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Резюме

Рассмотрены особенности пещерных регионов и условий существования биоты в подземельях. Проанализирован уровень развития спелеобиологических исследований на Украине, особенности использования пещер и состояние их охраны как мест обитания уникальной биоты. Представлены очерки по систематическим группам, являющимися типичными обитателями пещер, в том числе нематод, ракообразных, пауков и клещей, разных групп насекомых, амфибий, птиц и млекопитающих. Представлен аннотированный список пещер, полный список пещерной фауны и библиография по спелеофауне Украины.


 

Передмова редактора >>>


Розділ 1. Печери як середовище існування біоти >>>

1.1. Бернська конвенція та підземні середовища існування
1.2. Печери як середовище існування
1.3. Наукові дослідження у печерах
1.4. Використання печер: спелеотуризм та спелеологія
1.5. Стратегія охорони підземель
1.6. Охорона печер та системи захисту їх входів
1.7. Особливості спелеофауни і поняття спелеобіонтів


Розділ 2. Головні систематичні групи безхребетних >>>

2.1. Нематоди (Nematoda)
2.2. Молюски (Mollusca)
2.3. Ракоподібні (Crustacea)
2.4. Ногохвістки (Collembola)
2.5. Жуки (Coleoptera)
2.6. Павуки (Aranei)
2.7. Кліщі (Acari): вільноживучі та ендопаразити
2.8. Кліщі (Acari) — паразити печерних ссавців
2.9. Маловивчені групи печерних безхребетних

 

Розділ 3. Огляд систематичних груп хребетних >>>

3.1. Земноводні (Lissamphibia)
3.2. Птахи (Aves) в підземеллях заходу України
3.3. Птахи (Aves) у підземеллях Криму
3.4. Кажани (Chiroptera)
3.5. Хижі ссавці (Carnivora)
3.6. Гризуни (Glires)
3.7. Хребетні у складі викопних троглофаун

 

Розділ 4. Ключові підземні місцезнаходження фауни >>>

4.1. Печери як об’єкти заповідного фонду
4.2. Кримський півострів як печерний регіон
4.3. Опис печер Гірського Криму
4.4. Підземелля Західного Поділля
4.5. Печери Львівщини і Прикарпаття
4.6. Печери Буковини
4.7. Печери і штольні Закарпаття та їх фауна

 

Розділ 5. Довідкові матеріали >>>

5.1. Тлумачний словник спелеобіолога
5.2. Критерії цінності печер за біотичною компонентою
5.3. Контрольний список троґлофауни України
5.4. Бібліографія щодо спелеобіології в Україні
5.5. Рекомендація № 36 (оригінал)
5.6. Довідки про авторів цього видання

 

Подяка

 

 вернуться

13 июня, 2005