фото

Миграционный статус
рукокрылых Украины


 

Библиография

Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. —
Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — 172 с.
(Novitates Theriologicae. Pars 6).

Резюме

Специальный выпуск Бюллетеня "Териологические новости" посвящен исследованиям миграционного статуса летучих мышей. Рассмотрены история и современное состояние исследований, методы исследований, включая сравнение сезонных аспектов локальных фаун, сравнение ареалов, анализ фенологии, индивидуальное мечение животных, пр. Приведены описания миграционного статуса отдельных систематических и экологических групп. По результатам анкетирования коллег приведены детальные описания региональных особенностей фауны. Представлен детальный анализ фенологических данных по исследованию коллекций зоологических музеев. Представлен общий очерк по миграционной активности летучих мышей Украины, который включает рейтинг видов летучих мышей по миграционной способности видов, анализ возможных миграционных путей, пр.


 

Передмова >>>

 

Частина 1. Історія та методика досліджень

І. Загороднюк. Міграції кажанів: суть явища, базові поняття, методи дослідження >>>
Л. Годлевська, О. Коновал. Методи мічення рукокрилих з метою аналізу їх просторової динаміки >>>
Л. Годлевська. Огляд та підсумки кільцювання кажанів в Україні >>>
Ю. Крочко. Кільцювання кажанів в Україні: досвід та пошуки альтернатив >>>
Т. Постава. Міграційна активність кажанів в період гібернації >>>

 

Частина 2. Особливості систематичних та екологічних груп

І. Загороднюк. Контрольний список родів і видів кажанів України >>>
Я. Петрушенко. Підковики — Rhinolophus >>>
Ю. Крочко. Довгокрили і нічниці: Miniopteruset Myotis >>>
І. Загороднюк. Вухані та широковухи: Plecotus та Barbastella >>>
В. Тищенко. Вечірниці — Nyctalus >>>
І. Загороднюк, В. Негода. Нетопири: Pipistrellus та Hypsugo >>>
Л. Годлевська. Лилики та пергачі: Vespertilio et Eptesicus
Я. Петрушенко. Спелеобіонтні угруповання кажанів >>>
О. Бобкова. Ектопаразитофауна мігруючих та осілих видів кажанів >>>

 

Частина 3. Регіональні особливості фауни

Є. Сребродольська, І. Дикий, В. Мисюк. Літня фауна кажанів Шацького національного природного парку >>>
О. Киселюк. Сезонні аспекти хіроптерофауни північно-східних макросхилів Карпат >>>
М. Матвєєв, В. Тищенко. Зимовий аспект хіроптерофауни Національного природного парку «Подільські Товтри» >>>
С. Жила, М. Шквиря, В. Негода. Сезонна динаміка населення кажанів Поліського природного заповідника >>>
А. Полуда, І. Загороднюк. Міграції кажанів на орнітологічному стаціонарі «Лебедівка» >>>
І. Поліщук. Літня фауна кажанів Асканії-Нова: дослідження з ультразвуковим детектором >>>
А. Дулицький, О. Михайлова. До характеру перебування кажанів на території Криму >>>
А. Влащенко. До фенології кажанів Харківщини >>>

 

Частина 4. Хіроптерологічні нотатки

В. Миропольський. Осіння знахідка Eptesicus nilssonii на Київщині >>>
В. Стригунов, В. Коцюруба. Осінньо-зимові знахідки нетопира Pipistrellus kuhlii в Центральній Україні >>>
І. Загороднюк. Зимові знахідки кажанів на Розточчі >>>
А. Влащенко. Осіння міграція вечірниці рудої у місті Харкові >>>
О. Кондратенко. Кажани степових районів Луганщини >>>
А. Башта. Поради до мічення кажанів кільцями >>>

 

Частина 5. Узагальнення та довідкові матеріали

І. Загороднюк, Л. Годлевська. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: фенологічний огляд даних >>>
І. Загороднюк. Загальна картина динаміки хіроптерофауни України >>>
Довідки про авторів цього випуску

 

 вернуться

13 сентября, 2003