фото

Міграційний статус
кажанів в Україні


 

Бібліографія

Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. —
Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — 172 с.
(Novitates Theriologicae. Pars 6).

Резюме

Спеціальний випуск Бюлетеню "Теріологічні новини" присвячено дослідженням міграційного стану кажанів. Розглянуто історію і сучасний стан досліджень, методи цих досліджень, включаючи порівняння сезонних аспектів локальних фаун, порівняння ареалів, аналіз фенології, індивідуальне мічення тварин тощо. Наведено описи міграційного статусу окремих систематичних та екологічних груп. За результатами анкету-вання колег наведено детальні описи регіональних особливостей фауни. Представлено детальний аналіз фенологічних даних на підставі дослідження колекцій зоологічних музеїв. Представлено загальний нарис міграційної активності кажанів України, що включає рейтинг видів кажанів за міграційною здатністю, аналіз імовірних міграційних шляхів та інших міграційних особливостей.


 

Передмова >>>

 

Частина 1. Історія та методика досліджень

І. Загороднюк. Міграції кажанів: суть явища, базові поняття, методи дослідження >>>
Л. Годлевська, О. Коновал. Методи мічення рукокрилих з метою аналізу їх просторової динаміки >>>
Л. Годлевська. Огляд та підсумки кільцювання кажанів в Україні >>>
Ю. Крочко. Кільцювання кажанів в Україні: досвід та пошуки альтернатив >>>
Т. Постава. Міграційна активність кажанів в період гібернації >>>

 

Частина 2. Особливості систематичних та екологічних груп

І. Загороднюк. Контрольний список родів і видів кажанів України >>>
Я. Петрушенко. Підковики — Rhinolophus >>>
Ю. Крочко. Довгокрили і нічниці: Miniopteruset Myotis >>>
І. Загороднюк. Вухані та широковухи: Plecotus та Barbastella >>>
В. Тищенко. Вечірниці — Nyctalus >>>
І. Загороднюк, В. Негода. Нетопири: Pipistrellus та Hypsugo >>>
Л. Годлевська. Лилики та пергачі: Vespertilio et Eptesicus
Я. Петрушенко. Спелеобіонтні угруповання кажанів >>>
О. Бобкова. Ектопаразитофауна мігруючих та осілих видів кажанів >>>

 

Частина 3. Регіональні особливості фауни

Є. Сребродольська, І. Дикий, В. Мисюк. Літня фауна кажанів Шацького національного природного парку >>>
О. Киселюк. Сезонні аспекти хіроптерофауни північно-східних макросхилів Карпат >>>
М. Матвєєв, В. Тищенко. Зимовий аспект хіроптерофауни Національного природного парку «Подільські Товтри» >>>
С. Жила, М. Шквиря, В. Негода. Сезонна динаміка населення кажанів Поліського природного заповідника >>>
А. Полуда, І. Загороднюк. Міграції кажанів на орнітологічному стаціонарі «Лебедівка» >>>
І. Поліщук. Літня фауна кажанів Асканії-Нова: дослідження з ультразвуковим детектором >>>
А. Дулицький, О. Михайлова. До характеру перебування кажанів на території Криму >>>
А. Влащенко. До фенології кажанів Харківщини >>>

 

Частина 4. Хіроптерологічні нотатки

В. Миропольський. Осіння знахідка Eptesicus nilssonii на Київщині >>>
В. Стригунов, В. Коцюруба. Осінньо-зимові знахідки нетопира Pipistrellus kuhlii в Центральній Україні >>>
І. Загороднюк. Зимові знахідки кажанів на Розточчі >>>
А. Влащенко. Осіння міграція вечірниці рудої у місті Харкові >>>
О. Кондратенко. Кажани степових районів Луганщини >>>
А. Башта. Поради до мічення кажанів кільцями >>>

 

Частина 5. Узагальнення та довідкові матеріали

І. Загороднюк, Л. Годлевська. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: фенологічний огляд даних >>>
І. Загороднюк. Загальна картина динаміки хіроптерофауни України >>>
Довідки про авторів цього випуску

 

 повернутися

13 вересня, 2003