фото

Лєна
ГодлевськаКваліфікаційні праці

Дисертація кандидата біологічних наук "Сучасний стан рукокрилих фауни України в умовах антропогенної трансформації середовища", захищена в м. Київ в 2007 році.

 

Адреса

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України,
вул. Богдана Хмельницького 15, Київ, 01030, Україна.

E-mail: blackblua#yahoo.com

 

Публікації

Автор понад 90 наукових публікацій, двох колективних монографій.

 • Годлевська Л., Ребров С. Рукокрилі лівобережжя Дніпра в північній частині України // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Vol. 16. – P. 25–50. – http://doi.org/10.15407/pts2018.16.025
 • Годлевська Л., Панченко П., Ребров С., Савченко М., Яковлєв М., Форманюк О., Гхазалі М. Знахідки рукокрилих на території Причорномор’я України (АР Крим ТА Миколаївська, Одеська, Херсонська області) // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Том. 1. – Київ, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2018. – С. 196–203.   >>>
 • Панченко П., Годлевська Л. Дані щодо хіроптерофауни Північного Причорномор’я за результатами роботи контакт-центрів // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Vol. 16. – С. 120–126. – http://doi.org/10.15407/pts2018.16.120
 • Gol’din P., Godlevska L., Ghazali M. Age-related changes in the teeth of two bats species: dental wear, pulp cavity and dentine growth layers // Acta Chiropterologica. – 2018. – Vol. 2. – P. 519–530. – doi: 10.3161/15081109ACC2018.20.2.022
 • Годлевська О. В. в: Червона книга Донецької області: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник / За ред. В. Д. Залевського, О. І. Бронскова. – Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня», 2017. – С. 389, 392, 394, 395, 397, 401.
 • Годлевська О. В., Загороднюк І. В. в: Червона книга Донецької області: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник / За ред. В. Д. Залевського, О. І. Бронскова. – Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня», 2017. – С. 390, 396, 400.
 • Годлевська Л. В., Ребров С. В., Панченко П. С. Нові дані щодо фауни рукокрилих Рівненської області (Україна) // Заповідна справа. – 2016. – 1(22). – С. 72–77.   >>>
 • Ребров С. В., Годлевська Л. В. Рукокрилі національного природного парку «Пирятинський»: попередні дані // Пирятинські екологічні читання: матеріали науково-практичної конференції, м. Пирятин, 13 травня 2016 р. –К.: «Талком», 2016. – С. 94–98.
 • Годлевська Л. Результати роботи київського контакт-центру з рукокрилих у 2012–2015 роках // Праці теріологічної школи. – 2015. – Т. 13. – С. 11–19.   >>>
 • Годлевська Л. В., Бузунко П. А., Ребров С. В., Гхазалі М. А. Підземні сховища рукокрилих «не-печерних» регіонів України, за результатами 2002–2015 рр. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Т. 71. – С. 178–189.   >>>
 • Godlevska L. Northward expansion of the winter range of Nyctalus noctula (Chiroptera: Vespertilionidae) in Eastern Europe // Mammalia. – 2015. – 79 (3). – P. 315-324. [Розширення на північ зони зимівлі Nyctalus noctula (Chiroptera: Vespertilionidae) у Східній Європі.] – DOI: 10.1515/mammalia-2013-0178.
 • Godlevska L. V., Gol’din P. E. Unusual age structure of the winter aggregation of Nyctalus noctula (Chiroptera) in Kiev [Незвичайна вікова структура зимового скупчення Nyctalus noctula (Chiroptera) у Києві] // Vestnik zoologii. – 2014. – 48 (6). – P. 533–538.   >>>
 • Годлевська Л. В. Рецентні рукокрилі в колекції палеонтологічного музею ННПМ НАН України // Збірник праць Зоологічного музею. – 2013. – Т. 44. – С. 145–157.   >>>
 • Дулицкий А.И., Годлевская Е.В., Чирний В.И., Зимнухов Р.А., Гольдин Е.Б., Товпинец Н.Н., Евстафьев И.Л. Материалы к структурированию локальной экосети Восточного Крыма на основании териофаунистических данных // Природа Восточного Крыма. Оценка состояния биоразнообразия и разработка проекта локальной экологической сети. – Киев, 2013. – С. 67–74.
 • Годлевська Л., Гхазалі М. А., Тищенко В. Н. Результати обліку троглофільних видів рукокрилих Поділля та Середнього Придністров’я (Україна) у 2010–2011 рр. // Мінливість та екологія ссавців. – 2012. – С. 88–97. (Праці Теріологічної Школи; Випуск 11).   >>>
 • Бузунко П.А., Мосунов Б.Л., Годлевська О.В. Додаткові дані з хіроптерофауни півночі Чернігівщини // Матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Полісся: дослідження та охорона» до 15-річчя Рівненського природного заповідника. – Рівне, 2014. – С. 420–424.   >>>
 • Godlevska L. V. New Vespertilio murinus (Chiroptera) winter records. An indication of expansion of the species’ winter range? // Vestnik zoologii. – 2013. – Т. 47, №3. – С. 239-244. [Нові зимові знахідки Vespertilio murinus (Chiroptera). Свідчення розширення зони зимівлі виду? ]   >>>
 • Годлевская Е. В., Тыщенко В. Н., Гхазали М. А. Первая находка Myotis dasycneme (Chiroptera) в Крыму // Вестник зоологии. – 2013. – Т. 47, №1. – С. 38.   >>>
 • Годлевська О. В. Результати роботи контакт-центру з рукокрилих (Україна) // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 4. – С. 12-20. (Російською.)   >>>
 • Влащенко А.С., Годлевская Е.В., Кравченко К.А., Тищенко В.Н., Гукасова А.С., Судакова М.В. Материалы по фауне рукокрылых национального природного парка «Голосеевский» // Заповідна справа в Україні. – 2012. – Т. 18, № 1-2. – С. 51–58.   >>>
 • Godlevskaya E. V. Expansion of Plecotus austriacus (Chiroptera, Vespertilionidae) range: first records in Kiev Oblast (Ukraine) // Vestnik zoologii. – 2012. – Vol. 46, № 1. – P. 88. [Розширення ареалу Plecotus austriacus (Chiroptera, Vespertilionidae): перші знахідки в Київській області.]   >>>
 • Годлевская Е. В., Гхазали М. А., Тыщенко В. Н. Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях Континентального Причерноморья Украины // Заповідна справа в Україні. – 2011. – Т. 17, вып. 1-2. – С. 34-41.   >>>
 • Годлевская Е. В., Гхазали М. А. Новые данные о зимовке рукокрылых на территории Житомирской и Ровенской областей (Украина) // Вестник зоологии. – 2011. – Т. 45, № 4. – С. 346.
 • Годлевская Е. В. Рукокрылые / Г.Н. Молодан, С.А. Приходько, С.В. Третьяков и др. Ландшафты, растительный покров и животный мир регионального ландшафтного парка "Меотида". – Донецк: Изд-во "Ноулидж", 2010. – С.84-87.
 • Godlevska O. V., Ghazali M. A., Tyshchenko V. M., Drebet M. V., Martynjuk V. Ju. Results of the winter bat census in two sites of the Central Podolia (Ukraine) // Vestnik zoologii. – 2011. – 45(1). – P. 81–84.   >>>
 • Годлевська О. В., Тищенко В. М., Гхазалі М. А. Сучасний стан популяцій троглофільних рукокрилих Поділля і Середнього Придністров’я (Україна) // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т.16, вып. 2. – С. 53-64.
 • Парникоза И. Ю., Годлевская Е. В., Зимнухов Р. А. Караларская степь: от регионального к национальному парку // Степной бюллетень. – 2010. – Т. 30. – С. 23–27.
 • Фауна України: охоронні категорії. Довідник / О. В. Годлевська, І. Ю. Парнікоза, В. Б. Різун, Г. В. Фесенко, Ю. К. Куцоконь, І. В. Загороднюк, М. С. Шевченко, Д. М. Іноземцева; ред. О. Годлевська, Г. Фесенко. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ, 2010. – 80 с.   >>>
 • Годлевська О., Гхазалі М., Загороднюк І., Ліна П. Кажани та сказ. — Київ, 2010. — 16 с.  >>>
 • Годлевська О. в: Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І. А. Акімова. – Київ, Глобалконсалтінг, 2009. – С. 491–494, 497, 498, 501, 504, 513.
 • Годлевская Е. В., Гхазали М. А. Новые находки рукокрылых на территории Донецкой области // Вестник зоологии. – 2009. – Т. 43, № 5. – С. 470.   >>>
 • Годлевская Е. В., Гхазали М. А., Постава Т. Современное состояние троглофильных видов рукокрылых (Chiroptera) Крыма // Вестник зоологии. – 2009. – Т. 43, № 3. – С. 253–265.
 • Годлевская Е., Панченко П., Форманюк О. Новые сведения о троглофильных видах рукокрылых окрестностей г. Одессы // Раритетна теріофауна та її охорона. – Луганськ, 2008. – С. 93–101. (Праці Теріологічної школи. Вип. 9.)
 • Тищенко В. М., Годлевська О. В. Перші знахідки Vespertilio murinus та Nyctalus noctula (Chiroptera) на зимівлі у м. Києві // Вестник зоологии. – 2008. – Т. 42, № 3. – С. 280.   >>>
 • Годлевская Е. В., Гхазали М. А. Новая находка вечерницы малой (Chiroptera) в Крыму // Вестник зоологии. – 2008. – Т. 42, № 2. – С. 166.   >>>
 • Godlevskaya E. V. Use of Kiev caves by bats (Chiroptera): hibernation and swarming // Вестник зоологии. – 2007. – Т. 41, № 5. – С. 438–449.
 • Годлевская Е., Вишневский Д., Атамась Н. Синантропизация фауны: вопросы терминологии // Фауна в антропогенному середовищі. – Луганськ, 2006. – С. 6–13. (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8.)
 • Годлевська О. В., Петрушенко Я. В., Тищенко В. М., Загороднюк І. В. Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестник зоологии. – 2005. – Т. 39, № 2. – С. 37-45.    >>>
 • Годлевская Е. В., Кондратенко А. В. Гибель рукокрылых в окнах-ловушках // Plecotus et al. – 2004. – № 7. – С. 97-99.   >>>
 • Годлевская Е. В. Сведения о рукокрылых Керченского полуострова (Крым) // Plecotus et al. – 2003. – № 6. – С. 29–36.
 • Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров'ї: видовий склад, поширення та чисельність // Вестник зоологии. – 2003. – Т. 37, № 2. – С. 31–39.
 • Годлевська Л., Петрушенко Я., Кондратенко О. Нові знахідки нічниці Наттерера (Myotis nattereri Kuhl, 1817) на території східної та південної України // Вестник зоологии. – 2002. – Т. 35, № 6. – С. 52.
 • Петрушенко Я. В., Годлевська О. В., Загороднюк І. В. Дослідження населення кажанів в заплаві Сіверського Донця // Вісник Луганського пед. університету. – 2002. – Т. 45, № 1. – С. 121–124.
 • Годлевська Л. Лилики та пергачі: Vespertilio et Eptesicus // Міграційний статус кажанів в Україні. – Київ: Укр. теріологічне тов-во, 2001. – С. 73–76. (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 • Годлевська Л. Огляд та підсумки кільцювання кажанів в Україні // Міграційний статус кажанів в Україні. – Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. – С. 29–33. (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 • Годлевська Л. Характеристика видів // Кажани України та суміжних країн (керівництво для польових досліджень). – Київ: Укр. теріологічне тов-во НАНУ, 2001 рік. – С. 85-94.    >>>
 • Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: фенологічний огляд даних // Міграційний статус кажанів в Україні. – Київ: Укр. теріологічне тов-во, 2001. – С. 122-156. (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 • Godlevsky L., Tyshchenko V., Negoda V. First records of Pipistrellus kuhlii from Kyiv // Vestnik zoologii. – 2000. – Т. 34, № 3. – P. 78.    >>>
 • Загороднюк І., Годлевська Л. Теріологічна Школа–2000: визначення кажанів та локалізація їхніх сховищ за допомогою ультразвукових детекторів // Вестник зоологии. – 2000. – Том 34, № 6. – С. 119–120.    >>>
 • Godlevsky L. Research of Kyiv's area's bat fauna: past and present // Studia Chiropterologica. – 2000. – Vol. 1. – P. 9–12.

 

Тези

 • Godlevska L. V. Bats of Ukraine: what do we know? // 1st International conference “Bats of Eastern Europe: challenges for conservation”. Republic of Armenia, Yerevan, 25–27 October 2018. – P. no.
 • Ребров С. В., Годлевська Л. В. Старі парки як ключові оселища рукокрилих // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів–2017 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18-20.10. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 13. (Зоологічний кур’єр, № 11.)    >>>
 • Godlevska L., Rebrov S. Sex ratio in adults of four migratory bat species within their breeding zone: the predicted and the unexpected // 14th European Bat Research Symposium - EBRS 2017. Abstract book. — Donostia, The Basque Country, 2017. — P. 100.
 • van Weezep E., Godlevska L. V., Prylutska A. S., Vlaschenko A. S., Lina P. H.C., Kooi E. A. First specific data on the occurrence of EBLV in bats from Ukraine // 4th International Berlin Bat Meeting: Movement Ecology of Bats, Berlin, 13–15 March 2015. – Berlin: Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW), 2015. – P. 107.
 • Godlevska E. V., Weezep E. van, Lina P. H. C., Kooi E. A., Zagorodniuk I. V. Heterogeneity of Eptesicus serotinus in (Eastern) Europe // XIIIth European Bat Research Symposium, 1–5 September 2014 Sibenik, Croatia. Book of abstracts. – P. 71.
 • Заблудовская С. А., Годлевская Е. В. Паразитические клещи рукокрылых Украины // «Паразитология в изменяющемся мире». Материалы V Съезда Паразитологического общества при Российской академии наук: Всероссийской конференций с международным участием (23–26 сентября 2013 г., Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск). – Новосибирск: Гарамонд, 2013. – С. 74.
 • Godlevska L. Urbanization, two bat species and their winter range // 3rd International Berlin Bat Meeting: Bats in the Antropocene. Berlin, Germany, 1–3 March 2013. – Berlin, 2013. – P. 13.
 • Godlevska L. Bat research and conservation in Ukraine: a review // Abstracts. 42nd Annual Symposium of the North American Society for Bat Research. San Juan, Puerto Rico, 25–27 October 2012. – 2012. – P. 22.
 • Годлевская Е. В. Контакт-центр по рукокрылым: результаты работы // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців. – Гола Пристань: Українське теріологічне товариство НАН України, 2012. – С. 17. (Novitates Theriologicae. Pars 8).   >>>
 • Годлевская Е. В. Зоо-популяризация – просто и необходимо // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців. – Гола Пристань: Українське теріологічне товариство НАН України, 2012. – С. 43. (Novitates Theriologicae. Pars 8).
 • Годлевская Е. В. Реабилитация рукокрылых как метод их охраны и мониторинга // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18–19.04 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 9–10.   >>>
 • Godlevska L., Ghazali M., Khokhlova A., Tyshchenko V. Bat key underground sites in the Eastern Crimea, Ukraine: numbers, threats and future // 15th International Bat Research Conference. Prague, 23-27 Aug 2010. Volume of abstracts. – P. 150–151.   >>>
 • Godlevska L., Lina P. Ukraine: workshop “Bats and man: conservation and epidemiological aspects // 2nd International Berlin bat meeting: Bat biology and infectious diseases. Berlin, Germany, 19–21 February 2010. – Berlin, 2010. – P. 99.
 • Godlevska L. Geoinformational system “Bats of Ukraine” // Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium (Cluj-Napoca, Romania, 18th - 22nd August 2008). – 2008. – P. 55.
 • Godlevska L., Ghazali M., Postawa T., Nagy Z., Petrushenko Ya. Current status of cave-dwelling bat species of the Crimea (Southern Ukraine) // Abstracts of the Xth European bat research symposium, Galway, Ireland, 21-26 August 2005. – NUI, Galway, 2005. – P. no.
 • Godlevska L., Khokhlova A. Vespertilio murinus autumn display song in Ukraine // Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium (Cluj-Napoca, Romania, 18th - 22nd August 2008). – 2008. – P. 56.
 • Godlevska L., Tyshchenko V., Ghazali M. Current state of cave-dwelling bats of Podillya and Dniester river region (Ukraine) // Abstracts of the XIth European Bat Research Symposium (Cluj-Napoca, Romania, 18th – 22nd August 2008). – 2008. – P. 57.

 

 повернутися

14.03.2019